BOSNA Logistics

 
 
Contact_1
Contact_1

CONTACT

Bosna Logistics is klaar om uw logistieke uitdagingen op te lossen.
Wij bieden expeditie-, terminal-, warehousing- en logistieke diensten voor het transport en de afhandeling van industriële en consumptiegoederen.

U kunt ons contacteren op volgende email adres: sales@bosnalogistics.nl


BOSNA Logistics BV
Spoorhavenweg 17
9645 LZ Veendam
Netherlands

Chamber of Commerce: 75398982
VAT: NL860267878B01


BOSNA Logistics BV treedt uitsluitend op in de juridische hoedanigheid van Expediteur. Op al onze expeditie werkzaamheden zijn de meest recente “Nederlandse Expeditievoorwaarden” (2018) van kracht, gedeponeerd door de FENEX ter Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam. Deze voorwaarden zijn onderstaand te downloaden, evenals op www.fenex.nl. Behoudens andersluidend  Link FENEX Conditions schriftelijk (tijdig) tegenbericht  (voor opdracht-acceptatie) bent u bekend en akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Eventuele algemene voorwaarden uwerzijds worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Te allen tijde prevaleren de Fenex condities boven eventuele condities uwerzijds. Te allen tijde is alleen Nederlands recht van kracht. Rechtbank Groningen is bij uitsluiting bevoegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vorderingen van douane autoriteiten uit welken hoofde dan ook.